Bộ xử lý hình ảnh X8212 có đặc điểm và tính năng như sau:

- Hỗ trợ đầu vào DP1.2 \ HDMI2.0 4k @ 60Hz 

- Chuyển đổi liền mạch các nguồn video đa kênh 

- Hỗ trợ tùy chỉnh EDID 

- Hỗ trợ nối pint-to-point

- Hỗ trợ nối siêu rộng 8k1k @ 60Hz và nối siêu cao 2k4k @ 60Hz

- Hỗ trợ chuyển mạch liền mạch 4k2k @ 60Hz 

- Hỗ trợ đầu ra sao lưu 

- Hỗ trợ xử lý hình ảnh với chức năng PIP 

- Hỗ trợ đầu ra độ phân giải tùy chỉnh và hiệu ứng 3D

- Đầu vào: HDMI * 2; DVI * 1; DP * 1; VGA * 1 

- Đầu ra: Cổng Gigabit Ethernet * 12